Boekhouding & fiscaliteit: een onafscheidelijk duo

Bij 2ACCOUNT zien we boekhouding en fiscaliteit als één geheel. Fiscale optimalisatie is namelijk het gevolg van een goed gevoerde boekhouding!
Uiteraard verrichten we gedurende het boekjaar heel wat accountancy-taken:

  • Voeren van de volledige boekhouding
  • Opmaken en indienen van alle btw-formaliteiten (Btw-aangiftes, Btw-klantenlistings, …)
  • Opmaken van balansen- en resultatenrekening
  • Opmaken van winsten- en batenberekening
  • Opmaken en neerleggen van de jaarrekening
  • Opmaken van verslagen
  • Opmaken en indienen van de aangifte in de personenbelasting
  • Opmaken en indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting
  • Bijstand bij Btw- en fiscale controles
  • Alle adviezen op maat

Maar wij zijn zoveel meer dan louter een boekhoudkantoor. Wij maken het verschil door onze kennis over fiscale optimalisatie. We volgen de wetgeving dagelijks op en weten welke regels al dan niet van toepassing zijn op jouw zaak.

Zo doen we niet enkel en alleen jouw boekhouding, maar waken we zorgvuldig over de financiële gezondheid van jouw bedrijf.